Historie

Medio 1986 wilden enkele leden van de watersportvereniging BWV De Eem een kanovereniging oprichten. Via de pers en folders werd de Baarnse bevolking op de hoogte gebracht. De belangstelling was overweldigend en al snel ontstond het plan voor een zelfstandige vereniging. Na veel denkwerk, besprekingen met de leden en onderhandelingen met de gemeente was in mei 1987 de oprichting een feit. De kanovereniging ging zelfstandig opereren onder de naam KV Meander Baarn.

Het eerste jaar bestond het onderkomen uit een bouwkeet  en zeecontainers op een geleend ponton dat in de Eem lag bij het plaatsje Eembrugge. Het ledenaantal groeide het eerste jaar tot ongeveer zestig. Het jaar daarna werd aan Meander een gedeelte van het terrein op het Ocrieteiland in Baarn toegewezen, waarop een keet en een kanoloods werden geplaatst. In deze keet heeft de kanovereniging 10 jaar haar domicilie gehad. Vanuit deze plek vertrokken de toertochten, werden feesten gevierd, veel gelachen en vooral veel gevaren. Het ledenaantal nam gestaag toe tot boven de 100.
Door een goed financieel beleid te voeren ontstond een spaarpot. De keet en kanoloods waren inmiddels ook aan vernieuwing toe. Sinds 1997 heeft Meander een prachtig nieuw clubgebouw met een aantal kanoloodsen. De bouw en inrichting werden door de leden verzorgd en gefinancierd uit de spaarpot van de vereniging en door veel werkzaamheden zelf uit te voeren. Het blijkt een onbetaalbare locatie voor onze kanovereniging.

De leden varen op de verenigingsavonden gezamenlijk op de Eem en het randmeer, of kiezen de andere kant richting Amersfoort. Wanneer er behoefte is wordt er instructie aangeboden. In ieder geval voor de nieuwe leden om hen vertrouwd te laten raken met de mogelijkheden van het kanovaren. Omdat er ook in de Ardennen en op groter water wordt gevaren, wordt ook geoefend op reddingstechnieken en het eskimoteren. Dat laatste vaak in de winter in het zwembad.

Inmiddels zijn vele wateren in Nederland en daarbuiten bezocht door leden van de vereniging. In verenigingsverband of door zelf de kano op de auto te laden en te gaan varen “waar er water is?. Tussen de rietkragen van het randmeer en op de Waddenzee, overal kan je leden van Meander tegenkomen. In het clubhuis worden de plannen bedacht waar de volgende tocht gemaakt kan worden. In principe is veel mogelijk. Wel wordt daarbij gedacht aan het veilig kunnen volbrengen van elke tocht. Hierbij wordt ook aan nieuwe en minder ervaren leden de ruimte geboden om onder begeleiding van meer ervaren leden nieuwe wateren te bevaren.

De omgeving van het clubhuis is een prachtige uitvalsbasis om tochten te maken. De Eem af en het Randmeer op. Met de kano op de auto ben je binnen afzienbare tijd bij de Kortenhoefse plassen, de Vecht, Ankeveense plassen etc. Wil je iets verder dan kan je denken aan het IJsselmeer, de Waddenzee, de Friese meren, de Groningse Maren, de Ardennen. Alles kan, wanneer er een paar leden zin in hebben om dit te gaan doen.